Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY, s.r.o. se sídlem Novovysočanská 581/11, IČ: 05753431 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269964 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa
Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem komunikace s Vámi, kdy včasná informovanost z naší strany vede ke kvalitní organizaci kurzů, seminářů a jiných námi pořádaných akcí. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu na kontaktní údaje společnosti adela.asteria.bavlsikova@gmail.com.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. Poskytovatel softwaru FAPI.
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.