Obchodní podmínky Klub absolventek

Členství v uzavřené Facebookové skupině KLUB ABSOLVENTEK-CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY Vám bude schváleno, jakmile obdržíme Vaši platbu na účet. Pokud neuhradíte fakturu pro další měsíc, budete vyloučena ze skupiny. V případě, že platbu uhradíte později, Vaše členství ve skupině bude opět obnoveno.
Jako spotřebitel nejste oprávněn/a odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku a již uhrazená cena členství v kurzu se nevrací, tj. storno poplatek je roven 100%. V případě, že kurz neabsolvujete, nemáte nárok na vrácení peněz ani na výměnu.
 
Změna místa a času vyhrazena.