Obchodní podmínky k přednášce Dinah Rodrigues

 
Pokud neobdržíme Vaši platbu včas (datum splatnosti na faktuře, faktura má splatnost 14dní), Vaše rezervace bude bez dalšího zrušena. Jako spotřebitel nejste oprávněn/a odstoupit od smlouvy o poskytnutí přednášky v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku a již uhrazená cena přednášky se nevrací, tj. storno poplatek je roven 100%. V případě, že se na přednášku nedostavíte, nemáte nárok na vrácení peněz ani na výměnu.
 
Termín: 10.7.2018
Místo: Filozofická fakulta UK
Čas: 17:00-20:00
Cena: 700Kč v.č. DPH
 
Změna místa a času vyhrazena.