PRAHA - ZÁŘÍ

TERMÍN LEKTOR,
MÍSTO,
CENA
20.-21.9.
pá 17-21
so 10-16
JANA OČENÁŠKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY
(Umělecká 4, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT
21.-22.9.
so 18-21
ne 9-16
RADKA KROPÍKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY
(Umělecká 4, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT
22.9.
ne 9-17
PETR BAVLŠÍK
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO MUŽE

BE BALANCED
(Rybničná 18/1, Praha 6)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT
27.-28.9.
pá 17-21
so 9-16
RADKA KROPÍKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY
(Umělecká 4, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIH LÁSIT
27.-28.9.
pá 17-20
so 9-16
 
BLANKA BRÁVKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

JÓGA STUDIO KRYMSKÁ
(Krymská 238/18, Praha 10)

Cena: 2800Kč

Přihlásit
přes email:

b.bravkova@seznam.cz
28.-29.9.
so 14-19
ne 8:30-12:30
EVA JANYŠKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA (NEJEN) PRO DIABETIKY

STUDIO JIŘINA
(Ječná 3, Praha 2)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT
28.-29.9.
so 17-21
ne 9-16
RADKA EXNAR
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY
(Umělecká 4, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT

PRAHA - ŘÍJEN

TERMÍN LEKTOR,
MÍSTO,
CENA
4.-5.10.
pá 17-21
so 9-16
BLANKA BRÁVKOVÁ

HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY
(Umělecká 4, Praha 7)

Cena: 2800Kč

Přihlásit přes email:
b.bravkova@seznam.cz
5.-6.10.
so 18-21
ne 9-16
HANA SUBEROVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY
(Umělecká 4, Praha 7)

Cena: 2800Kč v.č. DPH

PŘIHLÁSIT 
11.-12.10.
pá 17-21
so 9-16
RADKA EXNAR
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

CENTRUM H ORMONÁLNÍ JÓGY
(Umělecká 4, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁ SIT
12.-13.10.
so 14-19
ne 8:30-12:30
EVA JANYŠKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

STUDIO JIŘINA
(Ječná 3, Praha 2)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁ SIT
12.-13.10.
so 17-21
ne 9-16
ŠÁRKA PÁVOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY
(Umělecká 4, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT
18.-19.10.
pá 17-21
so 9-16
BLANKA BRÁV KOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

JÓGA STUDIO KRY MSKÁ
(Krymská 238/18, Praha 10)

Cena: 2800Kč

Přihlásit
přes email:

b.bravkova@seznam.cz
18.-19.10.
pá 17-21
so 9-16
RADKA KROPÍ KOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

CENTRUM HORMONÁLNÍ J ÓGY
(Umělecká 4, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT
20.10.
ne 9-17
ADÉLA BAVLŠÍKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

BeBalanced
(Rybničná 18/1, Praha 6)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT
25.-26.10.
pá 17-21
so 10-16
 
JANA OČ ENÁŠKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

CENTRUM HOR MONÁLNÍ JÓGY
(Umělecká 4, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT
25.-26.10.
pá 17-21
so 9-16
BLANKA BRÁVKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

JÓGA STUDIO KRYMSKÁ
(Krymská 238/18, Praha 10)

Cena: 2800Kč

Přihlásit
přes email:

b.bravkova@seznam.cz
26.-27.10.
so 18-21
ne 9-15
PETR BAVLŠ ÍK
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO MUŽE

CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY
(Umělecká 4, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT

PRAHA - LISTOPAD

TERMÍN LEKTOR,
MÍSTO,
CENA
1.-2.11.
pá 17-21
so 9-16
RADKA E XNAR
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

Mama Baby Studio
(Ovenecká 30, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁ SIT
3.11.
ne 9-17
RADKA  EXNAR
HORMONÁLNÍ JÓGA (NEJEN) PRO DIABETIKY

Mama Baby Studio
(Ovenecká 30, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT
8-9.11.
pá 17-21
so 10:30-17:30
BLANKA BRÁV KOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

JÓGA STUDIO K RYMSKÁ
(Krymská 18, Praha 10)

Cena: 2800Kč

Přihlásit
přes email:

b.bravkova@seznam.cz
15.-16.11.
pá 17-21
so 9-16
ŠÁRKA PÁV OVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

Mama Baby S tudio
(Ovenecká 30, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁ SIT
16.-17.11.
so 14-19
ne 8:30-12:30
EVA JANYŠKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA (NEJEN) PRO DIABETIKY

STUDIO JIŘIN A
(Ječná 3, Praha 2)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁ SIT
23.-24.11.
so 17-21
ne 9-16
BLANKA BRÁVKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

JÓGA STUDIO KRYMSKÁ
(Krymská 18, Praha 10)

Cena: 2800Kč

Přihlásit
přes email:

b.bravkova@seznam.cz
23.-24.11.
so 10-17
ne 10-13
JANA OČENÁŠK OVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

 STUDIO LOONA 
(Křižíkova 67, Praha 8)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT
30.11.-1.12.
so 10-17
ne 10-13
JANA OČENÁŠKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

STUDIO AKASHA
(Kamenická 2, Praha 7)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT
30.11.-1.12.
so 14-19
ne 8:30-12:30
EVA JANYŠKOVÁ
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

STUDIO JIŘINA
(Ječná 3, Praha 2)

Cena: 2800Kč

PŘIHLÁSIT