ETICKÁ PRAVIDLA PRO LEKTORY

Cílem INSTITUTU HORMONÁLNÍ JÓGY je zvyšování kvality metody Hormonální jógové terapie podle Dinah Rodigues v České republice.
 
Všechny certifikované lektorky/lektoři Hormonální jógové terapie prošli nejen lektorským kurzem s Dinah Rodrigues, ale museli před tím absolvovat rekvalifikační kurz pro učitele klasické jógy v minimálním rozsahu 200h, to je podmínkou k přijetí do kurzu pro lektory s Dinah Rodrigues.
 
Všichni učitelé(lektoři) jógy by se měli řídit základními etickými principy, které vychází z jógy, jmenují se JAMA A NIJAMA.
 
JAMA:
1) AHIMSA - nenásilí
2) SATJA - pravdivost
3) ASTÉJA - nekradení
4) APARIGHARA - nehrabivost
5) BRAHMAČARJA - zdrženlivost
 
NIJAMA:
1) SAUČA - čistota
2) SANTOSHA - spokojenost
3) TAPAS - vnitřní disciplína
4) SVADHJÁJA - sebepoznání
5) ÍŠVARA PRANIDHÁNA - hledání vyššího životního smyslu
 
Lektorky/lektoři Hormonální jógové terapie podle Dinah Rodrigues mají také etická pravidla, která určila přímo Dinah Rodrigues a jsou součástí výuky. Převzetím certifikátu se lektorky zavazují k dodržování těchto pravidel.
 
 • LÁSKA A EMPATIE 
 • DISCIPLÍNA A ODDANOST
 • DISKRÉTNOST
 • Dále by měli být vždy připraveni pomoci svým studentům.
 
Vzhledem k tomu, že Dinah Rodrigues má autorská práva na všechny tři sestavy Homonální jógové terapie, je potřeba dodržovat i následující pravidla:
 
 • Neměnit pořadí cviků v sestavách. 
 • Nepřidávat nové prvky do sestav.
 • ZÁKAZ upravování skript schválených a vytvořených autorkou Dinah Rodrigues. Je zakázáno vkládat do skript vlastní fotografie nebo obrázky. Přeložený text by se měl shodovat s anglickou verzí, kterou lektorky/lektoři obdrželi na lektorském kurzu s Dinah Rodrigues.
 • ZÁKAZ vytváření nahrávek sestavy, případně jejich částí a jejich uveřejňování(AUDIO, VIDEO), to se netýká reklamních videí, kde jsou použity pouze jednotlivé cviky a je z nich patrné, že se jedná pouze o upoutávku a ukázku cviků.. ON-LINE kurzy jsou povoleny.
 • Také je zakázáno vytvářet vlastní plakát s vlastními fotografiemi sestavy.
 • Lektorka/lektor by měli upozornit účastníky kurzu, že není možné pořizovat audio ani video záznamy z kurzů, aby se předešlo nekvalitnímu šíření metody, jejíž autorkou je Dinah Rodrigues.
 
PRAVIDLA K VEDENÍ KURZŮ HJT:
 
 • Kurzy jsou výukové, proto je jejich cílem co nejlépe naučit celou sestavu HJT všechny účastníky. Je důležité projít celou sestavu alespoň 3x, jednou výukově a minimálně 2x zopakovat.
 • Lektorka/lektor učí sestavu v přesném pořadí, přesně jak se ji naučili na lektorském kurzu s Dinah Rodrigues. Nepřidávají si prvky ani cviky z jiných druhů cvičení. 
 • Lektorka/lektor si volí na kurzu tolik účastníků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby zvládali odpovídat na všechny dotazy a zkontrolovat všechny účastníky kurzu. Počet účastníků by měl odpovídat zkušenostem lektorky/lektora.
 • Cenu kurzu si volí každá lektorka/lektor sám s přihlédnutím na ceny kurzů Dinah Rodrigues, neměli by cenou viditelně snižovat hodnotu metody.
 
S láskou
 
Tým Centra hormonální jógy