KARLOVY VARY

Zahájení kurzu kurz/lektor/místo/přihláška
   
22.9.
4 lekce

úterý
17:00-19:00
další lekce-
29.9.,6.10., 13.10
HORMONÁLNÍ JÓGA  PRO ŽENY

Šárka Vorl ová

STUDIO ŽIVA
(Varšavská 6, Karlovy Vary)
Cena: 2500Kč

Přihlásit přes email:
vorlovasarka@seznam.cz
24.11.
4 lekce

úterý
17:00-19:00
další lekce-
1.12.,8.12., 15.12.
HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY

Šá rka Vorlová

STUDIO ŽIVA
(Varšavská 6, Karlovy Vary)
Cena: 2500Kč

Přihlásit přes email:
vorlovasarka@seznam.cz

Pro dvě současně přihlášené ženy 2200 Kč pro každou z nich.

Absolventky HJT: 1500 Kč. Ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené a ženy v důchodu: 2000 Kč.