ETICKÁ PRAVIDLA

ETICKÁ PRAVIDLA PRO LEKTORKY/LEKTORY HORMONÁLNÍ JÓGY PODLE DINAH RODRIGUES

Všechny certifikované lektorky/lektoři Hormonální jógové terapie prošli nejen lektorským kurzem s Dinah Rodrigues, ale museli před tím absolvovat rekvalifikační kurz pro učitele klasické jógy v minimálním rozsahu 200h, to je podmínkou k přijetí do kurzu pro lektory s Dinah Rodrigues.

Všichni učitelé (lektoři) jógy by se měli řídit základními etickými principy, které vychází z jógy. 

Nazývají se JAMA A NIJAMA.

JAMA:

1) AHIMSA - nenásilí

2) SATJA - pravdivost

3) ASTÉJA - nekradení

4) APARIGHARA - nehrabivost

5) BRAHMAČARJA - zdrženlivost

NIJAMA:

1) SAUČA - čistota

2) SANTOSHA - spokojenost

3) TAPAS - vnitřní disciplína

4) SVADHJÁJA - sebepoznání

5) ÍŠVARA PRANIDHÁNA - hledání vyššího životního smyslu

Lektorky/lektoři Hormonální jógové terapie podle Dinah Rodrigues mají také etická pravidla, která určila přímo Dinah Rodrigues a jsou součástí výuky. 

Převzetím certifikátu se lektorky zavazují k dodržování těchto pravidel!

LÁSKA A EMPATIE 

DISCIPLÍNA A ODDANOST

DISKRÉTNOST

Dále by měli být vždy připraveni pomoci svým studentům. 

Vzhledem k tomu, že Dinah Rodrigues má autorská práva na všechny tři sestavy Homonální jógové terapie, je potřeba dodržovat i následující pravidla, se kterými jsou lektorky/lektoři seznámeni v průběhu lektorského kurzu a také předem v textové podobě. 

Převzetím certifikátu se lektorky zavazují k dodržování těchto pravidel:

Neměnit pořadí cviků v sestavách. 

Nepřidávat nové prvky do sestav.

Nezkracovat sestavy.

ZÁKAZ upravování skript schválených a vytvořených autorkou Dinah Rodrigues. 

Je zakázáno vkládat do skript vlastní fotografie nebo obrázky. 

Přeložený text by se měl shodovat s anglickou verzí, kterou lektorky/lektoři obdrželi na lektorském kurzu s Dinah Rodrigues.

ZÁKAZ vytváření nahrávek sestavy, případně jejich částí a jejich uveřejňování (AUDIO, VIDEO), to se netýká reklamních videí, kde jsou použity pouze jednotlivé cviky a je z nich patrné, že se jedná pouze o upoutávku a ukázku cviků.

ON-LINE kurzy jsou povoleny (pouze ŽIVÁ ON-LINE výuka, není možné poskytovat přednatočená videa -viz. zákaz vytváření a zveřejňování nahrávek)

ZÁKAZ publikování sestavy Hormonální jógy podle Dinah Rodrigues v knihách bez souhlasu Dinah Rodrigues.

Také je zakázáno vytvářet vlastní plakát s vlastními fotografiemi sestavy.

Lektorka/lektor by měli upozornit účastníky kurzu, že není možné pořizovat audio ani video záznamy z kurzů, aby se předešlo nekvalitnímu šíření metody, jejíž autorkou je Dinah Rodrigues.

PRAVIDLA K VEDENÍ KURZŮ HJT:

Kurzy jsou výukové, proto je jejich cílem co nejlépe naučit celou sestavu HJT všechny účastníky. Je důležité projít celou sestavu alespoň 3x, jednou výukově a minimálně 2x zopakovat. Lektorka/lektor učí sestavu v přesném pořadí, přesně jak se ji naučili na lektorském kurzu s Dinah Rodrigues. Nepřidávají si prvky ani cviky z jiných druhů cvičení. Lektorka/lektor si volí na kurzu tolik účastníků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby zvládali odpovídat na všechny dotazy a zkontrolovat všechny účastníky kurzu. Počet účastníků by měl odpovídat zkušenostem lektorky/lektora. Cenu kurzu si volí každá lektorka/lektor sám s přihlédnutím na ceny kurzů Dinah Rodrigues, neměli by cenou viditelně snižovat hodnotu metody.

S láskou

Tým Centra hormonální jógy