LEKTORSKÉ KURZY

Certifikát, po úspěšném absolvování lektorského kurzu, vydává Dinah Rodrigues, která k tomu má oprávnění jako jediná na světě. Certifikát má mezinárodní platnost.

CERTIFIKOVANÝ LEKTORSKÝ KURZ 

HORMONÁLNÍ JÓGOVÉ TERAPIE PRO ŽENY 

S DINAH RODRIGUES A ADÉLOU BAVLŠÍKOVOU

CERTIFIKOVANÝ LEKTORSKÝ KURZ

HORMONÁLNÍ JÓGOVÉ TERAPIE PRO IMUNITU 

S DINAH RODRIGUES A ADÉLOU BAVLŠÍKOVOU