CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY

DINAH RODRIGUES V CENTRU HORMONÁLNÍ JÓGY
DINAH RODRIGUES V CENTRU HORMONÁLNÍ JÓGY

CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY organizuje a zaštiťuje akce, které v České republice vede DINAH RODRIGUES, autorka Hormonální jógové terapie pro ženy, muže a diabetiky.

Dinah Rodrigues plně podporuje aktivity Centra hormonální jógy a dala centru důvěru k výběru kvalitních certifikovaných lektorek.

CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY působí v celé České republice.

Na našich stránkách najdete kurzy Hormonální jógové terapie v různých městech České republiky pod vedením kvalifikovaných pečlivě vybraných certifikovaných lektorek a lektorů.

CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY pracuje na zvyšování kvality výuky Hormonální jógové terapie v České republice. Pod vedením nejzkušenějších lektorek pořádá doškolovací kurzy pro certifikované lektorky k prohloubení jejich znalostí.

Všechny lektorky, které působí pod Centrem hormonální jógy, se zavazují k dodržování interních pravidel Hormonální jógové terapie podle Dinah Rodrigues.

Centrum hormonální jógy se za své lektorky zaručuje. Pokud si vyberete lektorku z týmu CHJ nebo lektorku, která prošla doškolovacím kurzem, volíte kvalitu.

Rozhovor o životě a Hormonální józe s Dinah Rodrigues v Centru hormonální jógy.

TÝM CENTRA HORMONÁLNÍ JÓGY

DINAH RODRIGUES

AUTORKA Hormonální jógové terapie pro ženy, Hormonální jógové terapie pro muže, Hormonální jógové terapie pro diabetiky

JEDINÁ ŠKOLITELKA LEKTOREK/LEKTORŮ HORMONÁLNÍ JÓGOVÉ TERAPIE NA SVĚTĚ

EMAIL: yogaterapiahormonal@dinahrodrigues.com.br

WEB: www.dinahrodrigues.com.br


ADÉLA BAVLŠÍKOVÁ

majitelka CENTRA HORMONÁLNÍ JÓGY

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro ženy podle Dinah Rodrigues

Certifikovaná lektorka klasické jógy (učitel II. a III. třídy)

Lektorka jógy pro děti

EMAIL: adela.bavlsikova@gmail.com

BLANKA BRÁVKOVÁ

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro ženy podle Dinah Rodrigues

Certifikovaná lektorka klasické jógy (učitel II. a III. třída)

Lektorka jógy pro těhotné

Lektorka jógy pro začátečníky

EMAIL: b.bravkova@seznam.cz

TEL.: 606 226 645

www.blaho-joga.cz

EVA JANYŠKOVÁ

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro ženy podle Dinah Rodrigues

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro diabetiky podle Dinah Rodrigues

Certifikovaná lektorka klasické jógy

Lektorka jógy pro seniory

Lektorka jógy pro děti

Lektorka jógy pro těhotné

EMAIL: jogamala108@gmail.com

TEL.: 602 158 422

www.vpohybu.eu

HANA SUBEROVÁ

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro ženy podle Dinah Rodrigues

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro muže podle Dinah Rodrigues

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro diabetiky podle Dinah Rodrigues

Lektorka Čchi kung zářícího lotosu pro ženy

Lektorka těhotenské jógy

Lektorka jógy pro děti

ZAKLADATELKA PROJEKTU: TERAPIE POHYBEM

EMAIL: hsuberova@gmail.com

TEL.: 608 824 787

www.jogahormonalni.cz

PETR BAVLŠÍK

Certifikovaný lektor Hormonální jógové terapie pro muže podle Dinah Rodrigues

Certifikovaný lektor Hormonální jógové terapie pro diabetiky podle Dinah Rodrigues

Certifikovaný lektor klasické jógy (učitel II. třídy)

Lektor Hathajógy

EMAIL: petr.bavlsik@seznam.cz

TEL.: 777 451 536

www.jogaspetrem.cz

RADKA KOLÍNOVÁ

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro ženy podle Dinah Rodrigues

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro muže podle Dinah Rodrigues

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro diabetiky podle Dinah Rodrigues

Certifikovaná lektorka klasické jógy

EMAIL: radka@hormony-joga.cz

TEL.: 777 866 700

www.radkakolinova.cz

RADKA KROPÍKOVÁ

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro ženy podle Dinah Rodrigues

Lektorka jógy RYT 200

EMAIL: kropikovar@yahoo.com

TEL.: 720 480 566

www.positivepractice.cz

VĚRA POPELKOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro ženy podle Dinah Rodrigues

Lektorka Hathajógy

Lektorka ajurvédské jógové terapie

Certifikovaná lektorka čakra jógy®

EMAIL: popelkova21@seznam.cz

TEL.: 774 847 121

www.kralovstvijogy.cz

ZUZANA ŠIMEČKOVÁ

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie pro ženy podle Dinah Rodrigues

Certifikovaná lektorka Hathajógy (RYT 200)

Certifikovaná lektorka jógy pro děti (RKY)

ZAKLADATELKA PROJEKTU: OPEN MIND PROJEKT

EMAIL: zuzana.simecek@gmail.com

TEL.: 603 172 031

www.zuzanasimeckova.cz