OBCHODNÍ PODMÍNKY KLUB ABSOLVENTEK

Členství ve členské sekci KLUB ABSOLVENTEK HORMONÁLNÍ JÓGY Vám bude schváleno, jakmile obdržíme Vaši platbu na účet. S platebními údaji obdržíte v emailu také instrukce, jak se zaregistrovat do členské sekce. Každý měsíc Vám budou chodit automatické pravidelné faktury. Pokud neuhradíte fakturu pro další měsíc, budete vyloučena ze skupiny. V případě, že platbu uhradíte později, Vaše členství ve skupině bude opět obnoveno. Jako spotřebitel nejste oprávněn/a odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku a již uhrazená cena členství v kurzu se nevrací, tj. storno poplatek je roven 100%. V případě, že služby KLUBU ABSOLVENTEK HORMONÁLNÍ JÓGY NEVYUŽIJETE, nemáte nárok na vrácení peněz ani na výměnu. Změna místa a času vyhrazena. Pokud se rozhodnete přerušit nebo ukončit členství v KLUBU ABSOLVENTEK HORMONÁLNÍ JÓGY, napište email na centrum.hormonalni.jogy@gmail.com a další faktura Vám už nebude vystavena.