PODMÍNKY OPAKOVANÝCH PLATEB

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. S údaji platební karty společnost GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

V případě, že předmětem koupě je členství v KLUBU ABSOLVENTEK (EXKLUZIVNÍ BALÍČEK, RANNÍ BALÍČEK NEBO VEČERNÍ BALÍČEK) s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 1000 Kč u Exkluzivního balíčku, maximálně 500 Kč u ranního nebo večerního balíčku měsíčně nebo ekvivalent v eurech), a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) jímž je zaplacená první úhrada byla vyúčtována k tíži platební karty Kupujícího. Kupující dává též souhlas, aby další členské poplatky byly automaticky vyúčtovány každých 30 dní (počínaje datem objednání prvního měsíce) k tíži platební karty Kupujícího, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku upozornění e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce. Odpovědí na tento email lze automatickou platbu na žádost Kupujícího zastavit.

Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby

Členství v KLUBU ABSOLVENTEK (EXKLUZIVNÍ BALÍČEK, RANNÍ BALÍČEK NEBO VEČERNÍ BALÍČEK) může Kupující kdykoliv ukončit na emailové centrum.hormonalni.jogy@gmail.com. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

Členství na následující měsíc je možno zrušit pouze do 1 pracovního dne před dnem, kdy se platba strhne. Jakmile je platba odečtena, je již uhrazen členský poplatek na následující měsíc a žádost o zrušení členství bude ukončena až od měsíce dalšího.