OBCHODNÍ PODMÍNKY KURZY A PŘEDNÁŠKY

Pokud neobdržíme Vaši platbu včas (datum splatnosti na faktuře, faktura má splatnost 14dní), Vaše rezervace bude bez dalšího zrušena. Jako spotřebitel nejste oprávněn/a odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu/přednášky v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku a již uhrazená cena kurzu/přednášky se nevrací, tj. storno poplatek je roven 100%. V případě, že kurz neabsolvujete, nemáte nárok na vrácení peněz ani na výměnu. Změna místa a času vyhrazena.

Terms and Conditions

If we do not receive your payment on time (due date on the invoice, the invoice is due in 14 days), your reservation will be canceled without further ado. As a consumer, you are not entitled to withdraw from the contract for the provision of a course/lecture in accordance with § 1837 letter j) of the Civil Code and the already paid price of the course/lecture is not returned, i.e. the cancellation fee is equal to 100%. If you do not complete the course, you are not entitled to a refund or exchange. Change of place and time reserved.