OBCHODNÍ PODMÍNKY KURZY A FESTIVAL

Pokud neobdržíme Vaši platbu včas (datum splatnosti na faktuře, faktura má splatnost 14dní), Vaše rezervace bude bez dalšího zrušena. Jako spotřebitel nejste oprávněn/a odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku a již uhrazená cena kurzu se nevrací, tj. storno poplatek je roven 100%. V případě, že kurz neabsolvujete, nemáte nárok na vrácení peněz ani na výměnu. Změna místa a času vyhrazena.