LEKTORSKÉ DISTANČNÍ KURZY  HORMONÁLNÍ JÓGOVÉ TERAPIE

S DINAH RODRIGUES

V ČESKÉM JAZYCE

Dinah Rodrigues je autorkou Hormonální jógové terapie

Hormonální jógová terapie pomáhá ženám k hormonální rovnováze, zmírňuje příznaky menopauzy, předchází nemocem způsobeným nízkými hladinami hormonů, jako je osteoporóza a predispozice ke kardiovaskulárním problémům. Snižuje PMS a pomáhá ženám, které chtějí otěhotnět.

Hormonální jógová terapie se skládá ze série speciálních cvičení k reaktivaci produkce hormonů a následnému zmírnění nepříjemných příznaků nízké hladiny hormonů. Za zmínku stojí, že se jedná o dynamickou jógu s mnoha specifickými dechy.

Všechny osobní kurzy s Dinah Rodrigues byly bohužel od začátku pandemie zrušeny.

Distanční kurzy jsou nyní nabízeny zájemkyním o vlastní osobní praxi a učitelům jógy, kteří se chtějí specializovat na Hormonální jógovou terapii.

Každý student absolvuje distanční kurz svým vlastním tempem, v období jednoho roku.

Výuka probíhá prostřednictvím platformy, kterou vytvořila sama Dinah Rodrigues. Prostřednictvím textů, ilustrací, fotografií a videí, vysvětluje Dinah pojmy, dechy, pozice a cvičení z celé série.

Na konci každé lekce student absolvuje test, který je vyhodnocen před vstupem do další lekce. Pokud student v testech nedosáhne dobrého výsledku, Dinah osobně poskytne orientaci předtím, než student test zopakuje.

Na konci celého kurzu Dinah zhodnotí celou praxi.

Učitelé, kteří absolvují specializovaný kurz, budou navíc skládat didaktický test. Hodnocení didaktického testu se provádí na on-line setkání s Dinah Rodrigues nebo formou videa, které učitelé nahrají a zašlou Dinah. Podrobné informace a instrukce dostanete po přihlášení do kurzu.

Cena kurzu pro zájemkyně o osobní praxi je 390 Euro (tento kurz není zakončen certifikátem. Absolvování tohoto kurzu neopravňuje k výuce Hormonální jógové terapie)

Cena kurzu pro učitele je 1190 Euro (tento kurz je zakončený závěrečnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky obdrží učitel jógy certifikát, který opravňuje k výuce Hormonální jógové terapie)

Podmínkou pro přijetí do kurzu pro učitele je doložit certifikát - potvrzení o absolvování kurzu klasické jógy v min. rozsahu 200 h.

Pro více informací navštivte webové stránky Dinah Rodrigues

Rádi Vám pomůžeme s přípravou na lektorský kurz s Dinah Rodrigues, ale také s komunikací s Dinah Rodrigues, pokud ovládáte pouze český jazyk. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na emailu centrum.hormonalni.jogy@gmail.com.